Đất Trời TIẾU LÂM   幽默天地

 

責任搜集& 編輯:  潘正書先生

PHAN CHÁNH THƠ  Tiên Sinh Sưu Tập & Phụ Trách

 

 

 

 

 

Vườn THI VĂN   詩文园地

 

2007 年作品  -  Những Tác Phẩm Trong Năm 2007  -  Articles in 2007

2006 年作品  -  Những Tác Phẩm Trong Năm 2006  -  Articles in 2006

2005 年作品  -  Những Tác Phẩm Trong Năm 2005  -  Articles in 2005

 

 

 

Thế Giới ĐIỆN ẢNH   電影世界

 

 

 

Cinema    More…>>    |    電影  More…>>

  

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer