ĐÁO TRƯỜNG THÀNH   到长城

 

 

 

 

Trường Thành vạn lư hùng vĩ  quan,

Ngàn năm kiên dũng trấn giang san.

Thủy Hoàng tàn bạo gia ly tán,

Mạnh Nữ khóc chồng chấn tâm can.

Oai hùng thế giới đại kỳ quan,

Năm châu du khách đến thành hàng.

“Bất đáo Trường Thành phi hảo hán,” ( 1 )

Anh hùng bản sắc khắc gian nan.

 

 

( 1 ) Câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông

 

 

Dịch thơ:

 

長 城 萬 里 雄 偉 関 ,

千 年 堅 勇 鎮 江 山 ;

始 皇 殘 暴 家 離 散 ,

孟 女 泣 夫 振 心 肝 .

 

威 雄 世 界 大 奇 觀 ,

五 洲 遊 客 擠 成 行 ;

不 到 長 城 非 好 漢 ,

英 雄 本 色 克 艱 難 .

 

不管生在那裏,我是中國人。不論死在何處,誓做中國魂。

(摘自中國人歌詞)

 

Vương Vĩnh Hiệp王永協  <photo>
中国,北京, 20062

 

 

 

 

 

PHOTOS

*

 

01

 

 

 

02

03

Photography by Hiep Vinh Vuong

 

 

 

 

 

 

Copyright©2005, 2006 KHAIMINH.ORG