GIỌT NẮNG CN VƯƠNG

 

 

 

Cnh hạc cn vương đa Hải-Đường,

Bướm hồn, sng lạnh, gi tư tương.

Sương chu ủ rũ phai hồng phấn,

Giọt nắng u hoi đậm sắc hương.

Gi lướt hững hờ hờn lữ thứ,

My tri lơ lững tủi tha phương.

Thuyền mơ bến đợi hoa hồng gấm,

Nhớ dng người xưađắm Hướng-Dương.

 

Du Sơn Lng Tử (遊山浪子) <photo>

(Kho 1965/1968)

24 Thng 4, 2006 - Bắc California, U.S.A.