XUÂN DĨ VĂNG

 

Trời cuối đông cơn mưa phùn lất phất

Cơn gió lạnh vẫn chưa dứt nổi niềm

Nh́n nhành mai đă chớm nụ hoa vàng

Hoa cỏ dại một màu khoe sắc thắm

Bướm vờn hoa thấp thoáng ở bên thềm

Anh với em luân vũ giữa trời xuân

………

Ta bồi hồi chợt nhớ đến dáng em

Xuân năm trước ở bên nhành mai ấy

Em th́ thầm và khẻ gọi tên anh

Anh đáp lại bắng nụ hôn nồng thắm

Tay anh xiết và gh́ em thật chặt

Để mùa xuân vẫn măi ở trong anh

Nay xuân đến cũng bên nhành mai ấy

Anh bàng hoàng và chợt nhớ đến em

Mong em đến để anh đừng đứng đợi

Nhành mai vàng làm chứng cỏi ḷng anh

 

Trần Hưng -  陈兴 - Anh Năm

California, Huê Kỳ,  Xuân 2005