TƯỞNG  NÀNG

(Họa bài Nhớ Ai của giáo sư Ngô văn Lại)

 

Đối xuôi

 

Ai nhớ sầu thương, ứa lệ trời,

Đêm dài thổn thức mộng chưa vơi.

Nhớ khi hờn dỗi nàng hay khóc,

Nghĩ đến chuyện vui lại dễ cười.

Thương vọng cố nhân, buồn ủ rủ,

Yêu người hiện thực, nét cười tươi.

Sợ em thay đổi t́nh nhân mới,

Lỗi đạo cùng anh, dối với trời.

 

 

Đối ngược

 

Lỗi đạo cùng anh, dối với trời,

Đời tàn khô héo dể ǵ tươi.

Nhớ em ṃn mỏi rơi nhiều lệ,

Canh cánh chờ ai miệng ít cười.

Dang dở cuộc t́nh, mơ tưởng mất,

Chưa thành lễ cưới, mộng chơi vơi.

Đừng đem lời hứa, trôi ḍng nước!

Hai đứa ḿnh thương, động đến trời.

 

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子  <photo>

(Khoá 65/68)

Bắc California, U.S.A. - 02 Tháng 10 Năm 2005