RƯỢU TNH

 

Rượu g chưa uống đ say,

Tnh yu tuy cũ đm ngy nhớ thương.

Hm nay quyết giữ đm trường,

Đợi em mang rượu đin cuồng đi ta

Rượu tnh chưa uống đ say,

Tnh khng toại nguyện nhớ ngy lẫn đm.

Hm nay em gởi rượu thm,

Đợi anh men sỉn, cng qun chuyện buồn

Kh Dn
Hu Kỳ 04/2005
Huệ Hạnh
Hu Kỳ 04/2005

 

 

 

Mời đọc Đọc Rượu Tnh Cảm Tc